Angličtina pre deti

V kurzoch angličtiny Hocus & Lotus pre deti od 2 do 7 rokov učíme cudzí jazyk tak, aby sa z toho deti i rodičia tešili, prirodzene si ho osvojili a spontánne v ňom komunikovali. 

Určite to skúste!

Nové kurzy otvoríme v septembri 2021. Už dnes sa tešíme na deti, maminky a ockov, ktorí sa rozhodli, že angličtina bude ich novým spoločníkom. Začiatom septembra budete môcť navštíviť jednu z našich ukážkových hodín a presvedčíte sa, že:

 • učenie s Hocusom a Lotuskou je zábavné, radostné a jednoduché,

 • pri učení prežívame mnoho emócií a úsmev nás sprevádza celou hodinou,

 • na hodine sa veľa hýbeme, hráme a spievame.

Ukážkové hodiny LEVEL 1:

20. septembra 2021

o 17.00 h

22. septembra 2021

o 17.00 h

v KC Prístav, Poštová 55

 

Informácie ku kurzu Level 1

 • Naše kurzy začneme v októbri 2021. Kurzy budú trvať do júna 2022.

 • Pravidelne sa budeme stretávať:

  • v stredu o 9.30 h s deťmi od 2 do 3 rokov,

  • v pondelok alebo v stredu o 16.45 h s deťmi od 3 do 7 rokov.

 • Poplatok za kurz je 63 eur za každý cyklus (12 hodín), počas šk. roka absolvujeme tri cykly.

 • Pre dieťa je potrebné zakúpiť balíček materiálov (CD, DVD, tričko, 6 ks dinoknižiek, maľovanka, pexeso, prístup do online Dinoklubu) za 63 eur.

 • Je možné zakúpiť aj balíček za 73 eur spolu plyšovou hračkou Hocus alebo Lotus.

 • Balíček pre súrodenca stojí 16 Eur.

 • Tieto materiály pokryjú 6 mesiacov vyučovania. Potom je potrebné zakúpiť materiály pre ďalší level za 49 eur.

 • Svoje dieťa môžete do kurzu zaregistrovať na stránke Hocus & Lotus.

Rozvrh pre aktuálny

šk. rok  2020/21:

Level 2 deti od 3 do 7 r.

v utorok od 16.45 h

Level 3 deti od 3 do 7 r.

vo štvrtok od 16.30 h

Level 5 deti od 3 do 7 r.

v pondelok od 17.00 h

 

Lektorkou kurzov je Jana Kráľová, certifikovaná učiteľka kurzov Hocus & Lotus, držiteľka certifikátu z Univerzity La Sapienza della Roma, ktorá metódu Hocus & Lotus vyvinula, tel. 0905 103 616, e-mail.

O metóde Hocus & Lotus

 • Autorkou metódy Hocus & Lotus je Prof. Traute Taeschner z Universitá degli Studi v Ríme. Ide o vedecky overenú metódu učenia cudzieho jazyka, ktorá stavia na psycholingvistických štúdiách zameraných na sledovanie osvojovania si materinského jazyka u detí.

 • Deti procesom učenia sprevádzajú postavičky dvoch dinokrokov – Hocusa a Lotusky.

 • Príbehy sú tvorené jednoducho detsky s využitím najpoužívanejších rečových prostriedkov. Tie sú spracované do krátkych muzikálových pesničiek (CD) a kreslených príbehov (DVD). 

 • Počúvaním pesničiek si deti osvojujú výslovnosť a učia sa piesne naspamäť. Pozeraním kresleného príbehu, ktorý hudobne sprevádza rovnaká muzikálová pesnička, dieťa porozumie obsahu piesne a jej preklad nie je pre dieťa potrebný.

Pozrite si prvý príbeh o tom, ako sa Hocus narodil:

Ako vyzerá naša hodina?

 • Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Čistý čas vyučovania je 35 - 40 minút, zvyšný čas venujeme poradenstvu rodičom.

 • Cudziu reč dieťaťu neprekladáme.

 • Ak je to možné, rodič sa zúčastňuje hodiny ako pozorovateľ alebo sa priamo zapája do dramatizácie príbehu so svojím dieťaťom (zvlášť dôležité pre najmenšie detičky).

 • Učiteľka na kurze deťom príbeh rozpráva a zároveň ho divadelne znázorňuje pohybmi, gestami a mimikou, pričom deti jednotlivé frázy a pohyby po nej opakujú. Takto majú všetci príležitosť rozprávať po anglicky.

 • V druhej časti hodiny si čítame knižku a pomocou rekvizít si upevňujeme naučené frázy.

Ocko a mamka, počítame s vami!

 • Potrebujeme vašu pomoc, keďže pre efektívne učenie je pre dieťa dôležité, aby v domácom prostredí asi 15 minút denne počúvalo hudobné CD, sledovalo kreslený príbeh alebo si čítalo spolu s vami knižku.

 • Okrem dieťatka naučíme po anglicky hovoriť aj vás. Tým myslíme, že vás chceme naučiť, aby ste doma so svojím dieťaťom používali angličtinu, precvičovali naučené frázy a využívali ich v reálnom živote. Nebojte sa, určite to zvládnete a sami z toho budete mať radosť. Navyše sa vaša rodina takto stane bilingválnou!