Anglická konverzácia

Angličtina či akýkoľvek cudzí jazyk si vyžaduje neustály cvik. Radi by sme vám ponúkli dva kurzy anglickej konverzácie, aby ste boli v angličtine stále v dobrej, ba možno ešte lepšej kondícii ako doteraz.

Anglická konverzácia pre dospelých

Od októbra sa môžete zapojiť do kurzu anglickej konverzácie pre dve úrovne:

  • CLASS 1 pre mierne pokročilých,

  • CLASS 2 pre pokročilých.

Lektorom kurzu je p. Jason Rice, americký misionár pôsobiaci na Slovensku. 

Stretnutia sa budú konať každý týždeň v pracovný deň vo večerných hodinách (podľa dohody účastníkov) v trvaní 90 minút.

Poplatkom 30 eur za 10 stretnutí podporíte aktivity Komunitného centra Prístav.

Bližšie informácie získate na english zavinac kcpristav.sk.

Anglická konverzácia

pre dospelých

CLASS 1 čas bude upresnený

CLASS 2 čas bude upresnený

 

women discussion group

Anglická konverzácia pre mamičky

Od stredy 9. septembra 2020 sa môžu mamičky na rodičovskej dovolenke zúčastniť kurzu anglickej konverzácie s p. Adele Riceovou (USA), ktoré sa bude konať každú stredu od 10.30 do 12.00 h v priestoroch herne Klubu mamičiek Koráb.

Stretnutie bude trvať 90 minút a poplatkom 2 eurá za jedno stretnutie podporíte aktivity KC Prístav. Bližšie informácie získate na english zavinac kcpristav.sk

Anglická konverzácia

pre mamičky

v stredu od 10.30 do 12.00 h