O nás

Komunitné centrum Prístav je projektom občianskeho združenia Prístav, ktoré bolo založené 30. júna 2004 členmi cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov v Bernolákove.

Určujúce sú pre nás tieto hodnoty:

  • Biblia – Riadime sa kresťanskými zásadami a princípmi, ktoré sú obsiahnuté v Biblii.

  • Život – Vážime si život a každého človeka bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, sociálneho postavenia a vyznania.

  • Služba – Chceme slúžiť komunite, v ktorej žijeme – teda všetkým Bernolákovčanom.

  • Vzťahy – Chceme budovať dobré vzťahy medzi ľuďmi.

Cieľom našej činnosti je:

  • ponúkať zmysluplné vyžívanie voľného času pre rôzne vekové kategórie,

  • pomáhať pri budovaní vzájomných vzťahov a

  • pripravovať vzdelávacie aktivity pre rôzne oblasti praktického života.

Páči sa vám naša činnosť?